Noticia

English Level A1 Beginners

Course : English Level A1 Beginners Course material language : English Instruction language : English, Papiamento & Spanish Duration of Course : 13 weeks Hours : 7 PM – 9:15 PM Teacher : E. Filiciana Registration fee : Awg 50,- Cost : Awg 200,- English Level A1 (Beginner) focuses on the following: Communication: • Exchanging greetings. • Giving personal information. • Using numbers, days, months, years. • Asking for and telling the time. • Describing people and places • Describing simple actions Vocabulary: • Days of the week and months • Cardinal and ordinal numbers • Colors • Parts of the

Read More »

Nederlands Beginners 2

Cursus : Nederlands Beginners 2 Cursus taal materiaal : Nederlands Instructie taal : Nederlands & Papiamento Total weken : 13 weken Tijd : 7PM – 9:15 PM Docenten : Debra Boekhoudt & Mariela Maduro Registratie kost : Awg 50,- Kost : Awg 200,- Inhoudsoverzicht onderwerpen – Cursus Nederlands Beginners 1: • schrijfvaardigheid: spelling, gramatica, gebruik woordenboek • leesvaardigheid: tekstbegrip/ analyse • stellen: opstel een verhaal kunnen schrijven • samenvatting: een tekst korter formuleren • presenteren: spreekbeurt

Read More »

Nederlands Beginners 1

Cursus : Nederlands Beginners 1 Cursus taal materiaal : Nederlands Instructie taal : Nederlands & Papiamento Total weken : 13 weken Tijd : 7 PM – 9:15 PM Docenten : Debra Boekhoudt & Mariela Maduro Registratie kost : Awg 50,- Kost : Awg 200,- Inhoudsoverzicht onderwerpen – Cursus Nederlands Beginners 1: • kennis van klanken • medeklinkers en klinkers • woordenschat uitbreiden • korte zinnen maken en goed formuleren • lezen en conversatie • klok lezen, cijfers, getallen • namen van dagen en maanden • juist benoemen van kleuren, dieren, groenten, vruchten • verschillende manieren/vormen van begroeten • verschillende manier/vormen van

Read More »